Вхід
Меню сайту
Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Звіт директора за 2019-2020 н.р.

 

Звіт

директора  Комунального закладу «Полтавська  загальноосвітня школи І-ІІ ступенів № 35 Полтавської міської ради Полтавської області»

Фесенко Ольги Володимирівни

про свою діяльність на посаді  за  2019 – 2020 н. р.

м. Полтава

 

Добіг до кінця, мабуть, найбуремніший навчальний        рік. Рік, який перевернув усе уявлення про освітній процес загалом. Спалах у світі коронавірусу COVID-19 змусив кожного переосмислити свої життєві цінності. Перед педагогами постала важлива задача: «Як організувати навчання учнів в умовах карантину?» Єдиним правильним рішенням було застосувати дистанційне навчання.

Організація дистанційного навчання стала великим викликом для більшості вчителів. Деякі з них мали певний досвід у цьому питанні або ж швидко змогли опанувати потрібні навички. Проте вчителі потребують системної допомоги у роботі з сучасними технологіями. Карантин тільки зайвий раз підняв це питання, проте цю проблему треба вирішувати незалежно від карантину. Адже світ рухається вперед і вчителі мають мати належні навички і підтримку, аби рухатись разом з ним. Необхідною умовою для цього має бути наявність у кожній школі достатньої для роботи педагогів кількості комп’ютерів та іншої навчальної техніки, а також доступного усім інтернету.

Основними формами роботи з учнями, відповідно до рівня ІК-компетентності,  вчителі обрали сучасні сервіси електронної комунікації. Дистанційне навчання учнів здійснювалося завдяки використанню всіх технічних та інформаційних засобів: електронної пошти, соціальних мереж, засобів он-лайн зв’язку, освітньої платформи Edmodo. Кожен день вчителі школи в електронному режимі інформували учнів та батьків про домашні завдання з усіх предметів та надавали  рекомендації та побажання батькам з приводу організації навчання під час карантину. У цей період за допомогою он-лайн засобів вчителі щоденно розміщували домашні завдання та іншу інформацію для учнів і батьків. Це здійснювалося у вигляді розміщення новин на сайті школи; відправлення миттєвих повідомлень через електронну пошту; участі в обговореннях на форумі в соціальних мережах. Сервіс для проведення вебінарів Zoom надав можливість організації онлайн-спілкування вчителя  з учнями. Учитель і клас завжди поруч, хоч і віртуально. Це допомагало  учням при виконанні домашнього завдання, самостійного вивчення матеріалу.

Під час карантину вчителі школи он-лайн проводили уроки, класні години та батьківські збори, розміщували  важливі для навчання матеріали – презентації, схеми, аудіо- та відеофайли, давали  посилання на корисні ресурси для додаткового вивчення. Застосування електронних ресурсів допомагало вчителям шкіл надавати учням знання на достатньому рівні та без скорочених тем, тобто карантин не став на заваді якісної освіти.

До речі, дистанційно вивчали не лише шкільну програму. Керівники шкільних гуртків публікували відео, майстер-класи, пропонували разом навчатися святково оздоблювати кошик,  а керівник Спортивної секції з футболу Олексенко А.О. пропонувала комплекси фізичних вправ. Все для того, аби діти (і їхні батьки теж) мали чим займатись під час карантину.

Дух школи, її кращі традиції і  здобутки визначають педагогічний колектив і їх учні. Провідною фігурою у реалізації  завдань, безперечно,  виступає вчитель, який зобов’язаний  втілювати  в життя ідеї, забезпечувати єдність виховання і навчання – основного призначення закладу. Відразу хочу зазначити, що робота директора і колективу нероздільні. Здобутки і недоліки спільні.

Головною метою освітнього процесу в навчальному закладі євиявленняйрозвитокздібностейкожногоучня,формуваннядуховнобагатої,вільної,фізичноздорової,творчомислячоїособистості,якаволодієміцнимибазовимизнаннями,орієнтована  на високі моральні цінності.

  Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Загальна інформація про школу

 

       2 грудня  2016 року    Полтавська   загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 35 перейменована на Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 35 Полтавської міської ради Полтавської області». Заклад є комунальною  власністю виконавчого комітету Полтавської міської ради Полтавської  області. Управління та фінансування здійснюється    управлінням освіти освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради  Полтавської області,  якому делеговані відповідні повноваження. Школа існує з 1906 року. Земельна ділянка, яка належить школі, має площу 1,2353 га. У 2019-2020  навчальному році нараховується  педагогічних працівників.

 

Віковий склад педпрацівників

 

Вік

Кількість

До 30 років

5

31-40 років

5

41-50 років

7

Понад 60 років

2

 

В закладі  8 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Всього 28 працівників. В закладі в цьому році навчалося  117  учнів у 9-ти класах, середня наповнюваність класів становить 12 учнів. У початковій школі 4 класи, в яких навчалося  60 учнів; в 5-9 класах – 57  учень. З жовтня місяця в школі працювала підготовча група до першого класу, яка нараховує 17 учнів, вчитель Майборода Л.Б.

 

Кадрове забезпечення

             Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. У 2019/2020 н.р. школа була забезпечена штатними працівниками на 100%. Виходячи із сучасної дійсності всі вчителі школи володіють комп’ютером, оргтехнікою.

          По якісному складу педагогічних працівників наша школа  має такі показники:

 

Категорія

Кількість

Вища категорія

6

Спеціаліст І категорії

7

Спеціаліст ІІ категорії

4

Спеціаліст

2

 

 

Вчитель-методист

1

Старший вчитель

3

Кандидат педагогічних наук

1

 

Забезпечення обов’язковою освітою

          В основу діяльності педагогічного колективу  Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 35 Полтавської міської ради Полтавської області» в 2019-2020  навчальному році були покладені  Конституція України, Закон України “Про освіту”,  Закон України “Про загальну середню освіту”, інші  державні законодавчі акти.

              Структура школи відповідає вимогам чинного законодавства. Діяльність навчального закладу регламентується Статутом, затвердженим Полтавською міською радою від 22.07.2016  р., Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Двохсторонньою колективною угодою між адміністрацією та профспілковим комітетом закладу, укладеною в 2015 році, регіональними програмами.

           Відповідно до вищеназваних законодавчо-нормативних актів в Україні кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

Першочергова увага приділялась формуванню мережі класів, яка б відповідала освітнім потребам населення в мікрорайоні  школи. Завдяки цьому збереглась мережа класів.

Педагогічний колектив працює у тісній співдружності з батьками. У школі створений батьківський комітет, профспілковий комітет, які постійно діють.

          В навчальному закладі навчається 9 учнів з інших мікрорайонів, а 108 учнів нашого  мікрорайону.  За 2019–2020 навчальний рік  прибуло 4, вибуло 5 учнів.

           Всі учні мікрорайону школи з метою забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти, були охоплені навчанням в закладах різних типів.

          Всі учні  школи внесені в алфавітну книгу, на кожного заведена особова справа учня. Здійснюється чіткий контроль за прибуттям  і вибуттям учнів зі школи і в школу, на що є відповідні документи (довідки, накази по школі). З 2013 року почала працювати державна програма «Курс-освіта»- це електронна база даних, в яку внесено інформацію про кожного учасника навчально-виховного процесу.

           Питання відвідування учнями навчальних занять контролюється адміністрацією та класними керівниками, розглядається на нарадах при директору та засіданнях педагогічних рад. Запізнення учнів на уроки контролюється черговим адміністратором, черговими  вчителями, ведеться окремий журнал відвідування учнями школи. Єдиним документом, що підтверджує пропуски занять по поважній причині є довідка від лікаря, на 3 дня дозволяється записка від батьків.

Методична робота

         У школі діє певна система методичної роботи. Педколектив працював над науково-методичною проблемою «Впровадження компетентнісного підходу до формування змісту та організації навчально-виховного процесу». Керує методичною роботою  заступник директора з навчально-виховної роботи Юдінцова В.А.

         До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають достатній педагогічний досвід. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання  тощо. В 2019 – 2020 навчальному році на базі школи працювали такі МО:

  • природничо-математичного циклу (керівник Пітель Ю.М.);
  • гуманітарного циклу (керівник Маслій О.А.);
  • вчителів початкових класів (Глушко Т.В..);
  • класних керівників (Грисик  І.М.).

    Результативною була робота всіх методичних об’єднань.

        У 2019-2020 навчальному році атестувалося 2 учителів. За результатами атестації  Майбороді Л.Б. – встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; Власенко Т.М. – встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».

         Педагоги школи активно залучаються до роботи у  міських семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях, освітніх фестивалях, «Ed Campi» тощо.  

         Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення освітнього процесу на високому рівні. Адже найкращий критерій оцінки професійної компетентності педагога – це досягнення дітей в опануванні його предмета.

         Керівництво закладом здійснює директор, але основним колегіальним органом управління загальноосвітнім навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначається Положенням про загальноосвітній навчальний заклад. Було проведено 8 засідань педагогічної ради: 2 з яких – тематичні, а решта -  організаційні. Наради при директору проводилися 1 раз в місяць, тематичні – 1 раз у тиждень.

 

Результативність освітнього процесу

 

                Результати  праці – це основний показник діяльності навчального закладу.  Одним з найважливіших результатів є якість навчання.                          

          Участь учнів школи в конкурсах, турнірах, змаганнях

 

Назва

Кількість учнів

 Міський етап Всеукраїнського конкурсу «Зелений паросток  майбутнього»

ІІ місце

(вчитель Грисик І.М.)

вересень, 2019 р

Міський та обласний етап Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел»

ІІІ місце

(вчитель Грисик І.М.)

вересень, 2019 р

Міський етап Всеукрїнського конкурсу « Парки-легені міст і сіл»

ІІ місце

(вчитель Грисик І.М.)

листопад, 2019 р

Міський етап Всеукраїнського конкурсу-огляду екологічних театрів-шоу

І місце

(вчитель Грисик І.М.)

березень, 2020 р

ІХ міський конкурс «Волонтер року»

Отримали звання «Кращий волонтерський загін у сфері охорони за збереження навколишнього середовища і тварин»

(Кириленко П.С.)

Регіональний відкритий конкурс дитячої творчості «Дивосвіт»

ІІІ місце –  Шевченко Марія - 4 клас  (Майборода Л.Б.)

Конкурс казки «Щоб не трапилось біди – обережним будь завжди»

ІІ місце 5 клас (Косенко К.І.)

Міський етап обласного конкурсу «Найкращий читач Полтавщини»

ІІ місце 6 клас (Косенко К.І.)

Конкурс декламаторів «Тарасовими шляхами»

Приз глядацьких симпатій 7 клас(Косенко К.І.)

Всеукраїнський конкурс учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймося за нове иття», присвячений Лесі Українці

ІІІ місце Павленко Марія 3 клас

(вчитель Филипась О.І.)

Всеукраїнська олімпіада з фізики

Пітель Віталій – ІІІ місце

(вчитель Пітель Ю.М.)

 

Приймали участь у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня», математичному конкурсі «Кенгуру», в конкурсі «Олімпус» (географія, історія, англійська мова),  в українознавчому конкурсі «Соняшник», конкурсі знавців української мови імені П. Яцика. Учасники наймасштабнішого в Європі Дня Гідності, виграли конкурс «Найкраще музейне селфі», участь у спортивному марафоні (1 вересня), в інтернат-олімпіадах від «Всеосвіта» та «На урок», конкурсі з англійської мови «Грінвіч».

 

 

 

 

Календар
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Погода
Погода в Полтаве
Архів записів
Пошук